Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

K I E R M A S Z  P O D R Ę C Z N I K Ó W

S Z K O L N Y C H

 

W dniu 10 września, w godzinach 12.50 – 13.10,

w czytelni (na parterze -obok biblioteki)

będzie możliwość odkupienia podręczników od kolegów i koleżanek

z klas drugich i trzecich.

 

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017