Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Nowy rok szkolny

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

 

informujemy, że - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nasza szkoła, rok szkolny 2020/2021 rozpocznie

w tradycyjnej formie (nauczanie stacjonarne) z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które znajdują się w linkach:

 https://dokumenty.men.gov.pl/52c8da5b-9a6a-4322-8873-b38a290723cb/10zasadbezpieczenstwarodzicplakatinformacyjny.jpeg

 https://dokumenty.men.gov.pl/cd443166-92dc-4d31-a1cd-3e090ad1581e/10zasadbezpieczenstwauczenplakatinformacyjny.jpeg

 https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020.pdf

 

 W dniu 1 września 2020r. zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcami:

 

  o godz. 9.00:

 

kl. 2ag   wychowawczyni pani Jolanta Stachowska, spotkanie w sali nr  8 (II piętro)

kl. 2bg   wychowawca pani Anna Panek - Kula, spotkanie w sali nr  9 (I piętro)

kl. 2cg   wychowawczyni pani Teresa Turaj, spotkanie w sali nr  5 (II piętro)

kl. 2ap   wychowawczyni pani Beata Skrzycka -Chwojka, spotkanie w sali nr  14 (II piętro)

kl. 2bp   wychowawca pan Jerzy Chwojka, spotkanie w sali nr  2 (I piętro)

kl. 2cp   wychowawczyni pani Alicja Ryś, spotkanie w sali nr  18 (I piętro)

kl. 2dp   wychowawca pan Tomasz Urban, spotkanie w sali nr  4 (I piętro)

kl. 2ep   wychowawczyni pan Ewa Gładkowska -Kmieć, spotkanie w sali nr  11 (I piętro)

kl. 3a    wychowawca pan Piotr Skórka, spotkanie w sali nr  6 (II piętro)

kl. 3b   wychowawczyni pani Anna Montgomery, spotkanie w sali nr  12 (I piętro)

kl. 3c   wychowawca pan Radosław Gałczyński, spotkanie w sali nr  10 (I piętro)

 

 o godz. 11.00:

 

kl. 1a  wychowawczyni pani Anna Długosz, spotkanie w sali nr  1 (II piętro)

kl. 1b  wychowawca pan Jerzy Szopa, spotkanie w sali nr  19 (I piętro)

kl. 1c  wychowawca pan Grzegorz Dadał, spotkanie w sali nr  7 (II piętro)

kl. 1e (obowiązująca nazwa "1d") wychowawczyni pani Magdalena Kapustka,  spotkanie w sali nr  13 (I piętro)

 

Proszę pamiętać, że:

 1.   Udział w zajęciach szkolnych  może brać  wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel)  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

 2.   Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

 3.    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich  na terenie całej szkoły (w przestrzeniach wspólnych), z wyjątkiem sal lekcyjnych, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 4.   Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

 5.   W czasie zajęć szkolnych  każdy uczeń  korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, podręcznika, zeszytu itd.  Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów

 6.   Uczniom po zakończonych zajęciach nie wolno gromadzić  się przed budynkiem szkoły, ani w parku szkolnym.

 

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego, to przede wszystkim:

 

1.   bezwzględna dezynfekcja rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Płyn do dezynfekcji umieszczony jest w specjalnych pojemnikach wraz z instrukcją

2.   niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

3.   stosowanie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie rąk na powitanie

4.   zachowanie odpowiedniego dystansu od innych uczniów przebywając na korytarzu, szatni, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych

5.   spożywanie własnego jedzenia i picia

6.   wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, korytarzy, świetlicy, biblioteki, czytelni itd. co najmniej raz na godzinę

7.   zachowanie bezpiecznej odległości od osoby - dystans społeczny

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017