Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Wybory do samorządu uczniowskiego odbędą się do 12 października. Prosimy o zgłaszanie kandydatów, do opiekuna SRU prof. R. Gałczyńskiego za pośrednictwem wychowawców do dnia 25.09!

Ze względu na Covid-19 kampania wyborcza nie odbędzie się. Prosimy jednak o przygotowanie planu kampanii, a także o wypisanie wszystkich inicjatyw, które kandydaci chcieli by wprowadzić (tj imię, nazwisko oraz z której klasy jest kandydat + inicjatywy)

Na potrzeby kampanii, udostępnione zostaną gabloty samorządu na 1 piętrze. Kontakt w sprawie gablot - przewodnicząca SRU Weronika Hylińska. Proszę o jak najszybsze wysyłanie kandydatur.
Z poważaniem, Przewodnicząca SRU - Weronika Hylińska

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017