Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W XIV Liceum Ogólnokształcącym od lat prężnie działa szkolny wolontariat.

Uczniowie rekrutowani do pracy w wolontariacie uczestniczą w realizacji programu „Uśmiech Dziecka”, polegającego na współpracy ze świetlicą środowiskową „Chatka Puchatka”.

Dla podopiecznych placówki organizowane są  liczne imprezy okolicznościowe,  zajęcia sportowe i akcje charytatywne.

Wolontariusze XIV LO we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie biorą aktywny udział  w Świątecznych zbiórkach darów,  przeznaczonych dla ubogich rodzin .

Nie jest nam obojętny los bezdomnych psów i kotów.

Corocznie w naszej szkole organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla krakowskiego Schroniska dla zwierząt.

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie wolontariusze XIV LO rozprowadzają wśród społeczności szkolnej  kartki świąteczne , a środki finansowe przeznaczane są Hospicjum św. Łazarza.

W związku z pandemią realizacja wszystkich zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 przedsięwzięć będzie ograniczona.

Więcej informacji dotyczących wolontariatu w XIV LO można znaleźć w zakładce Wolontariat.

                                                                                                                       Jerzy Chwojka

                                                           Koordynator programu „Uśmiech Dziecka”, opiekun szkolnego wolontariatu

 

 

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017