Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Nowy rok szkolny

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informujemy, że - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nasza szkoła, rok szkolny 2021/2022 rozpocznie w tradycyjnej formie (nauczanie stacjonarne) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które zawarte są na stronie: (Wytyczne MEiN, MZ, GIS -wrzesień 2021r.)

WYTYCZNE MEiN

W dniu 1 września 2021r. zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcami:

 • o godz. 9.00:

kl. 3ap wychowawczyni pani Beata Skrzycka - Chwojka, spotkanie w sali nr 14 (I piętro)

kl. 3bp wychowawca pan Jerzy Chwojka, spotkanie w sali nr 5 (II piętro)

kl. 3cp wychowawczyni pani Alicja Ryś, spotkanie w sali nr 18 (I piętro)

kl. 3dp wychowawca pan Tomasz Urban, spotkanie w sali nr 4 (II piętro)

kl. 3ep wychowawczyni pan Ewa Gładkowska -Kmieć, spotkanie w sali nr 15 (I piętro)

kl. 2a wychowawczyni pani Anna Długosz, spotkanie w sali nr 1 (II piętro)

kl. 2b wychowawca pan Jerzy Szopa, spotkanie w sali nr 19 (I piętro)

kl. 2c wychowawca pan Grzegorz Dadał, spotkanie w sali nr 7 (II piętro)

kl. 2d wychowawczyni pani Edyta Zaremba, spotkanie w sali nr 13 (I piętro)

 • o godz. 11.00:

kl. 1a wychowawczyni pani Joanna Ulińska, spotkanie w sali nr 2 (II piętro)

kl. 1b wychowawczyni pani Monika Kozień -Bernatowicz, spotkanie w sali nr 8 (II piętro)

kl. 1c wychowawca pan Radosław Gałczyński, spotkanie w sali nr 11 (I piętro)

kl. 1d wychowawczyni pani Ewelina Kołodziejczyk, spotkanie w sali nr 6 (II piętro)

kl. 3ag wychowawca pan Tadeusz Ratusiński , spotkanie w sali nr 10 (I piętro)

kl. 3bg wychowawczyni pani Anna Panek - Kula, spotkanie w sali nr 9 (II piętro)

kl. 3cg wychowawczyni pani Teresa Turaj, spotkanie w sali nr 12 (I piętro)

 

Proszę pamiętać:

 1. Udział w zajęciach szkolnych może brać wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel)

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem - maseczką.

 2. Zakrywanie ust i nosa maseczką obowiązuje wszystkich na terenie całej szkoły (w przestrzeniach wspólnych), z wyjątkiem sal lekcyjnych, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 3. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

 4. W czasie zajęć szkolnych każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, podręcznika, zeszytu itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów

 5. Uczniom po zakończonych zajęciach nie wolno gromadzić się przed budynkiem szkoły, ani w parku szkolnym.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego, to w szczególności:

 1. bezwzględna dezynfekcja rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Płyn do dezynfekcji umieszczony jest w specjalnych pojemnikach wraz z instrukcją

 2. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem

lub chusteczką

 1. stosowanie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie rąk na powitanie

 2. zachowanie odpowiedniego dystansu od innych uczniów przebywając na korytarzu, szatni,

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych

 1. spożywanie własnego jedzenia i picia

 2. wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, korytarzy, świetlicy, biblioteki, czytelni itd.

co najmniej raz na godzinę

 1. zachowanie bezpiecznej odległości od osoby - dystans społeczny

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017