Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w ramach Programów Międzykulturowego i Międzypokoleniowego już od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 119, Centrum Aktywności Seniora „Nie dzieli nas wiek”, AFS Polska, TPD „Chatką Puchatka” oraz Programem Aktywności Lokalnej „Azory”.

14 grudnia 2019 roku w sobotnie przedpołudnie, w murach naszego liceum, odbyło się po raz kolejny Uroczyste Podsumowanie Współpracy.  Na początku spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej 119, pod czujnym okiem Pani Marii Michalik, przedstawili piękny, wzruszający, świąteczny Teatr Cieni. Następnie młodzież przebywająca w Krakowie w ramach wymiany międzykulturowej AFS, opowiedziała o tradycjach świątecznych w ich krajach, m. in. we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i jako ostatni uczniowie z SP 119 opowiedzieli o naszych rodzimych zwyczajach. Kolejnym ważnym punktem spotkania była wizyta Gościa z Koła Podbiegunowego- Mikołaja, który wszystkich hojnie obdarował, a na koniec kosztowano Wigilijnych smakołyków. 

Mimo iż spotkanie miało charakter podsumowujący, to nie koniec współpracy, na naszych uczniów czeka jeszcze mnóstwo wyzwań i wspólnych działań w ramach Programów Międzypokoleniowych i Międzykulturowych.

 

 
 
 

ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20.03 do 29.03. 2019 (10 dni) odbędzie się wyjazd grupy uczniów ZSO nr 5 pod opieką nauczycielek: mgr Beaty Gutowskiej i mgr Alicji Ryś w ramach wymiany polsko - niemieckiej do Berlina.


Wizyta uczniów niemieckich w Krakowie będzie miała miejsce w czerwcu tego roku.

Wymiana odbywa się pod hasłem „Kulturalna różnorodność – młodzież w akcji - taniec, sztuka i śpiew łączą. Komunikacja, partycypacja i integracja młodzieży z trzech krajów razem w Berlinie”. Oprócz udziału w trójstronnym spotkaniu z uczniami z Niemiec i z Wołgogradu z Rosji, na naszych uczniów czeka zwiedzanie atrakcji turystycznych Berlina, przejście ścieżkami polskimi po Berlinie oraz udział w warsztatach: tańca, plastycznych, kickboxingu oraz tworzenia komiksów. Ponadto zaprezentują oni Polskę jako kraj i przydzielą zadania do wykonania dla niemieckiej i rosyjskiej grupy podczas pracy na stacjach. Sami także będą poznawać inne kraje poprzez zabawę. Wymiana ma na celu zbliżenie młodzieży sąsiedzkich krajów, wzajemne poznanie swych zainteresowań, poglądów na życie oraz kształtowanie przyjacielskich stosunków.
Przed naszym wyjazdem odbyło się w Krakowie spotkanie przygotowawcze dyrektorów obu szkół: pani dyrektor Marioli Reguły i pana dyrektora Mutschischka oraz nauczycielek: pani Tatiany Fitzner oraz pani Beaty Gutowskiej, pani Alicji Rys i pani Anny Montgomery .
Mamy nadzieję na początek cyklicznych corocznych spotkań.

Beata Gutowska

W dniu 7 marca klasa 1c (MAT-GEO) wysłuchała wykładu „Liczba π”, który wygłosił dr Jerzy Szczepański w ramach cyklu Matematyczne Czwartki. Temat wykładu był nieprzypadkowy, ponieważ za tydzień będziemy obchodzić Dzień Liczby π (3/14 to w amerykańskiej notacji 14 marca) . Wykład miał miejsce w sali audytoryjnej Instytutu Matematyki UJ.

 

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017