Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniu 19. 12. 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących (XIV LO i Gimnazjum Nr 14) odbył się szkolny etap Konkursu Gry Samoorganizujemy się. Nasza szkoła otrzymała 5 egzemplarzy gry edukacyjnej o rozwoju polskiej spółdzielczości od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Solidarna Szkoła. Realizujemy ścieżkę „Niepoległa bo solidarna” . Zrealizowane działania w ramach ścieżki to :

Dwie lekcje o historii ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich – na podstawie materiałów CEO.

Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie znają genezę tworzenia na ziemiach polskich spółdzielni oraz wiedzą, na czym polega idea spółdzielczości, samopomocy i zrzeszania się.

Dodatkowo gra edukacyjna o rozwoju polskiej spółdzielczości pomogła uczniom wcielić się w role członków spółdzielni i rozwijać przedsiębiorczość.

W szkolnym etapie wzięło udział pięciu uczniów Gimnazjum nr 14 i ośmiu uczniów klasy 2c oraz dziesięciu uczniów klasy 1c XIV LO pod opieką Koordynatorów programu Solidarna Szkoła: mgr Beaty Gutowskiej i mgr Radosława Gałczyńskiego.

Po ponad godzinnych zmaganiach zwyciężyła ekipa klasy 2 c LO. A oto kilka zdjęć z konkursu.

 
Fundacja przygotowała film, który prowadzi przez wszystkie etapy rozgrywki krok po kroku. Można go obejrzeć na stronie poświęconej grze
 
 
Beata Gutowska

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017