Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rytm, czyli organizacja dźwięków utworu w czasie.

Tango ma ich kilka. A to: rytm podstawowy, pesante, la yumba, marcato, milonga, vals czy choćby rytm „332”

Realizowane są w oparciu o melodię, tempo, barwę dźwięku i harmonię czyli porządek dźwięków w utworze.

Towarzyszą temu takt, metrum, dynamika nazywana siłą dźwięku (forte – głośno, piano – cicho)

Ale muzyka nie byłaby zaskakująca, gdyby nie stosowano na niej wyrafinowanych zabiegów.

Poniżej kilka… Po świętach robimy… klasówkę

Sprawdźcie co znaczą te słowa:

- Synkopa

- Pauza

- Fermata

- Hemiola

- Rubato

- Elizja

- Calando

- Alteracja

- Attacca

- Augmentacja

- Kontrapunkt

- Dysonans

Dwa ostatnie do tanga wprowadził Astor Piazzolla (tak jak harmonię chromatyczną, zdradzając bandoneon) i został okrzyknięty zdrajcą. Trudne jest życie geniusza, bo czym byłoby dziś tango bez Astora Piazzolli?

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017