Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniu 24 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się pierwsza z cyklu imprez organizowanych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka”.

Było to spotkanie integracyjne służące wzajemnemu poznaniu się podopiecznych Chatki

I wolontariuszy XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Po poczęstunku w szkolnej świetlicy dzieci wraz z opiekunami i naszymi uczniami brały udział w grach i zabawach skocznościowych, zwinnościowych i bieżnych przygotowanych przez wolontariuszy.

Następną imprezą będzie „Jesień na sportowo”, która zostanie przeprowadzona w październiku.

 

                                                                                            Jerzy Chwojka

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017