Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  OBOWIĄZUJĄCE W XIV LO W KRAKOWIE - PDF

 

 

Program "Bezpieczny Kraków", "Bezpieczna Szkoła"

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Nasza szkoła uczestniczy w realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020
– „Bezpieczny Kraków”, „Bezpieczna szkoła”.

W sobotę 23 lutego pedagodzy Naszej szkoły odebrali z rąk Pana Jerzego Mądrzyka
z-cy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa certyfikat przystąpienia (XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 14)  do realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 – „Bezpieczny Kraków”, „Bezpieczna szkoła”.
Zaktualizowany program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” ma za zadanie utrzymać, wypracowany przez lata, wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a przede wszystkim sprostać wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw. Realizacji zadań programu służą następujące cele:
I.    Zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.
II.    Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach.
III.    Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu.
IV.    Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie.
V.    Zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców.
Ponadto program „Bezpieczna szkoła” to przede wszystkim ograniczenie agresji i przemocy
w szkołach poprzez:
•    Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i nauczycieli w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży;
•    Rozwój kompetencji interpersonalnych u uczniów służących przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i przemocy oraz radzeniu sobie z tymi zjawiskami i ich konsekwencjami;
•    Podniesienie jakości infrastruktury szkół i placówek edukacyjnych służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.
W ramach realizacji zadań z zakresu „Bezpiecznej Szkoły”, zgodnie z uchwałą Prezydenta Miasta Krakowa, planuje się realizację zadań z zakresu ograniczenia i przemocy w szkołach w formie:
•    Warsztatów dla Rad pedagogicznych:„ Nowe formy agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieży i sposoby radzenia sobie z nim” oraz "’Szkoła młodych mediatorów";
•    Organizacji spotkań z rodzicami uczniów dot. „Uzależnień behawioralnych” oraz „Mediacji jako metody rozwiązywania problemów”;
•    Zajęć warsztatowych dla uczniów: „Nowe formy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
i sposoby radzenia sobie z nim”, „Mediacje rówieśnicze”;
•    Organizacji na terenie placówki „Szkoły mediatorów”.
Realizacja tych zadań będzie realizowana we współpracy z:
•    Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
•    Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii”,
•    Krakowskim Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej TAMA.

 

 

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017