Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

popatrz w przyszłość… szybciej… niż to możliwe …

powstaje KLASA AKADEMICKA

W dniu 23 stycznia 2017 r. została  podpisana

PARTNERSKĄ UMOWĄ WSPÓŁPRACY

pomiędzy

Akademią Ignatianum/Wydziałem Pedagogicznym, Instytutem Nauk o Wychowaniu reprezentowaną przez Rektora Ks. dr hab. Józefa Bremmer SJ, prof. Ignatianum,

 a XIV Liceum Ogólnokształcącym

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Mariolę Regułę.

W  ramach nowatorskiej współpracy z AKADEMIĄ IGNATIANUM uczniowie XIV LO, będą mieli  możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, konferencjach prowadzonych przez pracowników naukowych Akademii dotyczących m.in. tematyki:

 

- jak rozpoznać błędy w myśleiniu własnym i innych

- stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepłnosprawnych  - poszerzamy horyzonty

- teoretyczne metody streetwork

- skuteczność metody streetwork w pracy z osobami wykluczonymi społecznie

KLASA AKADEMICKA stwarza praktyczne warunki rozwoju uczniów XIV LO, którzy swą przyszłość wiążą z zawodami w obszarze działań społecznych, w tym: psychologia, pedagogika, pracownik socjalny, asystent rodziny

 

DZIAŁAMY RAZEM !!!

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017