Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniach 20.03 do 29.03. 2019 (10 dni) odbędzie się wyjazd grupy uczniów ZSO nr 5 pod opieką nauczycielek: mgr Beaty Gutowskiej i mgr Alicji Ryś w ramach wymiany polsko - niemieckiej do Berlina.


Wizyta uczniów niemieckich w Krakowie będzie miała miejsce w czerwcu tego roku.

Wymiana odbywa się pod hasłem „Kulturalna różnorodność – młodzież w akcji - taniec, sztuka i śpiew łączą. Komunikacja, partycypacja i integracja młodzieży z trzech krajów razem w Berlinie”. Oprócz udziału w trójstronnym spotkaniu z uczniami z Niemiec i z Wołgogradu z Rosji, na naszych uczniów czeka zwiedzanie atrakcji turystycznych Berlina, przejście ścieżkami polskimi po Berlinie oraz udział w warsztatach: tańca, plastycznych, kickboxingu oraz tworzenia komiksów. Ponadto zaprezentują oni Polskę jako kraj i przydzielą zadania do wykonania dla niemieckiej i rosyjskiej grupy podczas pracy na stacjach. Sami także będą poznawać inne kraje poprzez zabawę. Wymiana ma na celu zbliżenie młodzieży sąsiedzkich krajów, wzajemne poznanie swych zainteresowań, poglądów na życie oraz kształtowanie przyjacielskich stosunków.
Przed naszym wyjazdem odbyło się w Krakowie spotkanie przygotowawcze dyrektorów obu szkół: pani dyrektor Marioli Reguły i pana dyrektora Mutschischka oraz nauczycielek: pani Tatiany Fitzner oraz pani Beaty Gutowskiej, pani Alicji Rys i pani Anny Montgomery .
Mamy nadzieję na początek cyklicznych corocznych spotkań.

Beata Gutowska

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017