Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

 

 

            

PSYCHOLOG

 

mgr KAMILA KOZIARA

 

 

 

DZIEŃ

GODZINY DYŻURU

SALA

PONIEDZIAŁEK

          13.00 - 16.00

15a

WTOREK

9.30 - 12.30

 

               

 

 

 

 

 

Psycholog – kto to jest?

Psycholog jest specjalistą, który udziela wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych innych osób – swoich klientów.

 

Psycholog w szkole – jakie są zadania psychologa szkolnego?

 • Pomoc psychologiczna – konsultacje, rozmowy, wspólne poszukiwanie rozwiązań, możliwość „wygadania się” w przyjaznej atmosferze
 • Działalność mediacyjna i interwencyjna w sytuacjach konfliktowych w szkole, klasie
 • Diagnoza psychologiczna – umożliwia poznanie mocnych i słabych stron ucznia, lepsze poznanie siebie za pomocą metod psychologicznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami  - wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów

 

Jestem uczniem / uczennicą – kiedy psycholog szkolny może mi pomóc?

 • Chcę porozmawiać o swoich trudnościach
 • Czuję się niezrozumiany/niezrozumiana przez innych,
 • Czuję się samotny/samotna, mam trudności w kontaktach z innymi,
 • Nie potrafię dogadać się z kolegami, nauczycielami, rodzicami,
 • Mam  trudności z nauką,
 • Mam kłopoty rodzinne,
 • Doświadczam sytuacji kryzysowej (choroba, śmierć, rozwód w rodzinie)
 • Doświadczam agresji ze strony innych lub chcę nauczyć się radzić sobie z własną agresją
 • Chcę lepiej zrozumieć siebie i innych
 • Wiem o problemach innych, ale nie potrafię im pomóc
 • Chcę podzielić się swoim sukcesem
 • Zastanawiam się jak rozwijać swój potencjał

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017