Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniu 28.11.2019 odbyło się spotkanie młodzieży z panem  Mateuszem Trojańskim. Przeprowadził on ponad godzinne warsztaty wprowadzające w tematykę wystawy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do jej obejrzenia w świetlicy szkolnej. Wystawa będzie u nas do połowy stycznia 2020 roku.

W dniu 26.11.2019 zawitała do naszej szkoły Wystawa  „Jestem  stąd. Polska wielu narodów”.

Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie w Holandii.

Wystawę mamy możliwość obejrzeć dzięki współpracownikowi  Domu Anny Frank – panu Mateuszowi Trojańskiemu, który zgodził się ją udostępnić na prośbę nauczycielki języka niemieckiego – Beaty Gutowskiej.

Tematami przewodnimi wystawy są  historia, kultura oraz dzień dzisiejszy mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Zgodnie z  obowiązującym w Polsce prawem za mniejszości narodowe uważa się:  Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów, natomiast za etniczne: Karaimów, Łemków, Tatarów i Romów. Na wystawie zaprezentowane zostały ponadto dwie grupy ludności (Kaszubi i Ślązacy), które nie posiadają oficjalnego statusu mniejszości etnicznej czy narodowej, lecz niektórzy ich przedstawiciele aspirują do tego miana.

Katalog wystawy pod redakcją Martyny Grądzkiej – Rejak i Piotra Trojańskiego powstał w 2012 roku w ramach polsko-holenderskiego projektu „Holocaust Education in Europeean Perspective”. Jego reprint miał miejsce w 2016 roku w ramach projektu „The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”. Obydwa projekty realizowane były przez Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu i Dom Anny Frank w Amsterdamie dzięki wsparciu finansowemu Rządu Królestwa Niderlandów.

Wszystkie klasy oglądają i omawiają wystawę w ramach godzin wychowawczych.

 

Nasz zespół (nauczycielka języka niemieckiego Beata Gutowska oraz dwie uczennice z klasy 2a LO) uczestniczył w Konferencji Podsumowującej w dniach 27-28 maja 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Celem Konferencji było podsumowanie działań podjętych w programie,  promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w inicjatywach obywatelskich, włączanie, a także inspirowanie do samodzielnego ich podejmowania. Najpierw Karina i Wiktoria uczestniczyły w warsztatach ozdabiania nadrukiem Solidarność tekstylnych toreb, które zostały nam podarowane. Potem wzięły udział w zwiedzaniu Wystawy Stałej ECS, wypełniając przy tym karty pracy. Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji z udziałem prowadzących program z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej – pani Alicji Pacewicz i Martyny Sędek oraz przedstawicieli Działu Edukacji ECS. Każdy zespól miał szansę przedstawienia się i opowiedzenia o swoich działaniach. Wzięliśmy także udział w warsztatach podsumowujących działania projektowe w programie Solidarna Szkoła. Po obiedzie odbyły się warsztaty o języku otwartości - dla uczniów oraz osobno dla nauczycieli. Prowadziły je ekspertki z dziedziny mediacji oraz porozumienia bez przemocy.

 

Drugiego dnia z powodu deszczowej pogody zostało odwołane zwiedzanie Stoczni Gdańskiej i pełną parą mogliśmy się poświęcić przygotowaniu wystawy naszych projektów. Prezentacja miała miejsce w tzw. Stoczni Projektów. Wydarzenie było filmowane i fotografowane dla przyszłych pokoleń. Potem zaproszono nas do World Cafe, gdzie przy poszczególnych stolikach odbyła się dyskusja na temat szkoły polskiej za 10, 20 lat. Burza mózgów dotyczyła zmian w programach, użycia mediów i środków audiowizualnych, wyposażenia szkoły oraz przyszłości absolwenta.

 

Przed obiadem wręczono nam prezenty oraz Certyfikat Solidarnej Szkoły przyznany XIV LO.

 

Konferencja Podsumowująca trwała pełne dwa dni. My ze względu na odległość Gdańska od Krakowa byłyśmy zmuszone przybyć dzień wcześniej, co zaowocowało zwiedzaniem miasta. Jego unikalne piękno przyciągnie nas z pewnością po raz kolejny.

 

Zamieszczamy kilka zdjęć z Gdańska, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Gali wręczania certyfikatów.

 

W dniu 14.05.2019 odbyły się pod opieką pani Beaty Gutowskiej i pana Radosława Gałczyńskiego warsztaty przyszłościowe na temat szkoły za 10-20 lat.

Omawiany był jej wygląd, udogodnienia dla uczniów, zasady, przedmioty, liczba godzin, programy i podręczniki . Od fazy krytyki uczestnicy przeszli poprzez fazę utopii do fazy realizacji. Udział wzięli wszyscy chętni uczniowie gimnazjum i liceum.

Oto kilka cennych pomysłów uczennicy klasy 3d gimnazjum:

Zmiana organizacji przestrzeni szkolnej tak, by była ona bardziej pożyteczna dla uczniów i nauczycieli.

Zmniejszenie i selekcja zakresu wiedzy, jaką uczeń musi przyswoić pod katem przydatności w życiu codziennym. Materiał poszczególnych przedmiotów jest przeładowany.

Wykorzystanie najnowszych technologii w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji oraz sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wykorzystania różnych technik uczenia się np. gier i zabaw edukacyjnych, które nie tylko pozwalałyby uczniowi samemu zdobywać wiedzę i wzbudzać refleksje, zachęcać do pogłębiania wiedzy, ale także stanowiłyby jakaś odskocznię od powszechnej formy przekazywania wiedzy - wykładu.

Połączenie wiedzy z praktyką - zdobywanie wiedzy przez uczniów nie tylko w budynku szkolnym podczas lekcji, ale także na warsztatach o organizacjach i instytutach zajmujących się propagowaniem wiedzy z danej dziedziny. Takie zajęcia mogłyby również pokazywać, jak w praktyce wygląda wykorzystanie wiedz, która na co dzień uczeń w formie regułek musi przyswoić. Mogłoby również rozwijać zainteresowanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijać pasje i pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji i kariery.  

Integracja klasy, dbałość o atmosferę w grupie, budowanie współpracy w grupie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za członków grupy - warsztaty i wyjścia integracyjne, pogadanki, treningi zachowań społecznych.

A oto kilka zdjęć z warsztatów:

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017