Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniu 14.05.2019 odbyły się pod opieką pani Beaty Gutowskiej i pana Radosława Gałczyńskiego warsztaty przyszłościowe na temat szkoły za 10-20 lat.

Omawiany był jej wygląd, udogodnienia dla uczniów, zasady, przedmioty, liczba godzin, programy i podręczniki . Od fazy krytyki uczestnicy przeszli poprzez fazę utopii do fazy realizacji. Udział wzięli wszyscy chętni uczniowie gimnazjum i liceum.

Oto kilka cennych pomysłów uczennicy klasy 3d gimnazjum:

Zmiana organizacji przestrzeni szkolnej tak, by była ona bardziej pożyteczna dla uczniów i nauczycieli.

Zmniejszenie i selekcja zakresu wiedzy, jaką uczeń musi przyswoić pod katem przydatności w życiu codziennym. Materiał poszczególnych przedmiotów jest przeładowany.

Wykorzystanie najnowszych technologii w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji oraz sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wykorzystania różnych technik uczenia się np. gier i zabaw edukacyjnych, które nie tylko pozwalałyby uczniowi samemu zdobywać wiedzę i wzbudzać refleksje, zachęcać do pogłębiania wiedzy, ale także stanowiłyby jakaś odskocznię od powszechnej formy przekazywania wiedzy - wykładu.

Połączenie wiedzy z praktyką - zdobywanie wiedzy przez uczniów nie tylko w budynku szkolnym podczas lekcji, ale także na warsztatach o organizacjach i instytutach zajmujących się propagowaniem wiedzy z danej dziedziny. Takie zajęcia mogłyby również pokazywać, jak w praktyce wygląda wykorzystanie wiedz, która na co dzień uczeń w formie regułek musi przyswoić. Mogłoby również rozwijać zainteresowanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijać pasje i pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji i kariery.  

Integracja klasy, dbałość o atmosferę w grupie, budowanie współpracy w grupie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za członków grupy - warsztaty i wyjścia integracyjne, pogadanki, treningi zachowań społecznych.

A oto kilka zdjęć z warsztatów:

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017