Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W dniu 28.11.2019 odbyło się spotkanie młodzieży z panem  Mateuszem Trojańskim. Przeprowadził on ponad godzinne warsztaty wprowadzające w tematykę wystawy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do jej obejrzenia w świetlicy szkolnej. Wystawa będzie u nas do połowy stycznia 2020 roku.

W dniu 26.11.2019 zawitała do naszej szkoły Wystawa  „Jestem  stąd. Polska wielu narodów”.

Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie w Holandii.

Wystawę mamy możliwość obejrzeć dzięki współpracownikowi  Domu Anny Frank – panu Mateuszowi Trojańskiemu, który zgodził się ją udostępnić na prośbę nauczycielki języka niemieckiego – Beaty Gutowskiej.

Tematami przewodnimi wystawy są  historia, kultura oraz dzień dzisiejszy mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Zgodnie z  obowiązującym w Polsce prawem za mniejszości narodowe uważa się:  Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów, natomiast za etniczne: Karaimów, Łemków, Tatarów i Romów. Na wystawie zaprezentowane zostały ponadto dwie grupy ludności (Kaszubi i Ślązacy), które nie posiadają oficjalnego statusu mniejszości etnicznej czy narodowej, lecz niektórzy ich przedstawiciele aspirują do tego miana.

Katalog wystawy pod redakcją Martyny Grądzkiej – Rejak i Piotra Trojańskiego powstał w 2012 roku w ramach polsko-holenderskiego projektu „Holocaust Education in Europeean Perspective”. Jego reprint miał miejsce w 2016 roku w ramach projektu „The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”. Obydwa projekty realizowane były przez Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu i Dom Anny Frank w Amsterdamie dzięki wsparciu finansowemu Rządu Królestwa Niderlandów.

Wszystkie klasy oglądają i omawiają wystawę w ramach godzin wychowawczych.

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017