26 kwietnia 2024 roku aula XIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie po raz ostatni wypełniła się Uczniami klas czwartych, a to z powodu Uroczystości Pożegnania Absolwentów roku 2024.
Ten obfitujący we wzruszenia czas rozpoczął się od oficjalnego przywitania Pani Dyrektor, zgromadzonych Gości, Abiturientów oraz Grona Pedagogicznego przez Prezydenta SRU - Szymona Prażmowskiego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Rymaszewska, która złożyła życzenia od siebie i Grona Pedagogicznego wszystkim Czwartoklasistom, odczytane zostały również życzenia od poprzedniej Pani Dyrektor Marioli Reguły oraz przekazano życzenia od władz uczelni wyższych, z którymi współpracuje XIV Liceum Ogólnokształcące - AGH, UJ, UKEN, WSPZiU. Następnie głos został oddany pani Joannie Stawowy, która po złożeniu życzeń, wraz z Seniorami, przekazała naszym Maturzystom biedroneczki na szczęście, własnoręcznie wykonane przez Seniorów z Fundacji "Nie dzieli nas wiek". Biedroneczki te - zgodnie ze słowami Pani Stawowy, mają zanieść wszystkie prośby Maturzystów do nieba 🙂 Następnie zabrał głos Pan Michał Kończakowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy (również Absolwent XIV LO), a na koniec przemówił przedstawiciel Tegorocznych Maturzystów - Oskar Worgacz. Uroczystość uświetnili również Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół podstawowych. Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, a także Medale Summa Cum Laude uczniom ze szczególnymi osiągnięciami - Jolancie Lejcy, Oskarowi Worgaczowi oraz Małgorzacie Łyczko. Po tym Pani Dyrektor wręczyła każdemu Absolwentowi pamiątkowe przypinki oraz wykonano pamiątkowe fotografie.
Po części oficjalnej, klasy trzecie zaprezentowały specjalnie przygotowany film, utrwalający wspomnienia odchodzących Uczniów. Nie zabrakło również wzruszeń podczas wykonania piosenki przez Gabrysię Kutnik.
Całość Uroczystości zakończyła się przed budynkiem szkoły, gdzie Absolwenci utrwalili podrzucanie biretów na filmie i zrobili pamiątkowe zdjęcie.