Wiwat Maj, Trzeci Maj!
Tuż przed Majówką - 30 kwietnia 2024 roku, w auli naszego XIV Liceum odbyła się uroczysta Akademia z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Dokument ten był pierwszą w Europie, a drugą na świecie Ustawą Rządową. Polska Konstytucja była owocem Sejmu Wielkiego (1788-1792), który po I rozbiorze podjął próbę naprawy państwa.
Aby przybliżyć okoliczności powstania Konstytucji, Uczniowie z klasy 1A i 1E zorganizowali uroczyste spotkanie, które składało się z dwóch części: artystycznej i multimedialnej, a całość została zakończona międzyklasowym kahootem wiedzy historycznej o Konstytucji 3. Maja Uroczystość była okazją zaprezentowania talentów uczniów klas pierwszych, a jej głównym celem było propagowanie wśród Uczniów postaw patriotycznych, zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie oraz kształtowanie poczucia przynależności do Narodu Polskiego. Nad organizacją czuwali wychowawcy klas: Pan Jurand Sęk oraz Pani Paulina Krasiuk.