Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Już drugi rok trwa współpraca XIV LO z organizacją międzynarodową AFS Programy Międzykulturowe. AFS to organizacja zrzeszająca ludzi na całym świecie, ma swoje biura w 60 państwach świata, na wszystkich kontynentach. Obejmuje ona uczniów od 15 do 18 roku życia, mogą oni wyjechać na rok lub trymestr do wybranego kraju, a także stać się wolontariuszami opiekującymi się gośćmi z zagranicy. Do społeczności włącza się również rodziny goszczące i koordynatorów. Młodzież XIV LO w ubiegłym roku uczestniczyła w międzykulturowych i międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych, gdzie można było nauczyć się gotowania potraw narodowych z Turcji, Włoch. Sami również uczyli Młodzież z AFS gotować polskie przysmaki. Można było przy tym poznać osobliwe zwyczaje oraz kulturę wszystkich krajów biorących udział w wymianie.
W tym roku 27 września współpracę rozpoczęła uroczystość inaugurująca w Szkole Podstawowej 119, która wspólnie z Seniorami, PAL-em i XIV Liceum uczestniczy w wymianie międzykulturowej. Uczniowie, Seniorzy, wolontariusze oraz młodzież z różnych krajów mogli się zapoznać, wymienić doświadczeniami, zaplanować wspólne projekty i inicjatywy. Pierwsze wspólne działanie miało miejsce 24 października, gdzie młodzież XIV LO i seniorzy spotkali się w siedzibie Fundacji Seniorów Nie Dzieli Nas Wiek wraz z Vittorią z Włoch, która w ramach AFS wybrała do nauki nasze liceum. Spotkanie skoncentrowane było wokół poznawania języka włoskiego, pozwoliło dostrzec podobieństwa i różnice językowe, gramatyczne, a także dzięki temu zgłębić lepiej kulturę i obyczaje panujące we Włoszech.

 Tyle już się wydarzyło, a to dopiero początek współpracy XIV LO z organizacją AFS

Zapraszamy wszystkich Rodziców 24 października 2019 r o godz. 17.30 do świetlicy szkolnej
na spotkanie na temat mediacji rówieśniczych w ramach warsztatów pt. Szkoła Młodych Mediatorów. Warsztaty te realizowane będą w ramach projektu Bezpieczny Kraków - Bezpieczna Szkoła.

Dlaczego taki temat?

W dzisiejszym świecie można zauważyć, że ludzie, a zwłaszcza młodzi nie potrafią komunikować się ze sobą. Wynikają z tego liczne konsekwencje m.in. częste konflikty, wzrost agresji, czy nawet przemoc,
w tym cyberprzemoc.

Państwa szkoła przystąpiła do projektu Bezpieczny Kraków, w ramach którego realizowana jest Szkoła Młodych Mediatorów (opis w załączniku).

Dlaczego warto przyjść i posłuchać?

Aby dowiedzieć się i przekonać, że:

- konflikt jest naturalną częścią społecznego życia

- w czasie mediacji strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy oraz wyrazić swoje odczucia

- w czasie mediacji każda ze stron ma wpływ na bieg wydarzeń i zapadające decyzje co do rozwiązania sporu

- mediacja jest skuteczna dlatego, że zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu

- mediacja daje szansę naprawy relacji pomiędzy ludzi

- czym jest mediacja rówieśnicza i jak może wyglądać na terenie szkoły.

Zapraszamy na spotkanie. 

Projekt ten realizowany jest z myślą o młodzieży i dla młodzieży

 

pozdrawiamy

Joanna Szepieniec

Mateusz Pękala

Fundacja Rodzina Plus

 

W dniu 15 października 2019 roku w sali gimnastycznej XIV Liceum Ogólnokształcącego odbyła się przeznaczona dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka” impreza okolicznościowa „Jesień na sportowo”.

 

Chatkowicze brali udział w ciekawych grach i zabawach oraz rywalizowali w licznych konkursach sportowych prezentując duże umiejętności i zaangażowanie.

 

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy za sportową postawę zostali obdarowani słodkościami.

 

 

 

Jerzy Chwojka

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017