Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

OC-02.5535.36.6 .2015.ŁP Kraków, 16 grudnia 2015r.

 

 

BIEŻĄCA INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

 

Zjawisko: zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10.

 Data i godzina wydania: 16.12.2015r. – godz. 06:00.

 Treść: w związku z potwierdzeniem się w dniu wczorajszym prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 dobowo powyżej 200 µg/m3, proszę rozpocząć realizacje procedur informacyjno-ochronnych i organizacyjnych w Państwa placówkach.

         UWAGI: w dniu wczorajszym w ciągu 24 godzin wystąpiło przekroczenie stężenia dopuszczalnego pyłu   zawieszonego (200,46% - średnia wartość z trzech stacji pomiarowych)

Jednocześnie od północy utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa poziomu zanieczyszczenia powietrza, będąca następstwem m.in. nieznacznego wzrostu średniej prędkości wiatru.

 Aktualnie (stan na godz. 05:00) notowane wartości zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na trzech stacjach pomiarowych kształtują się w przedziale 76 – 79 µg/m3.

 Informacje z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa są dostępne na stronie WIOŚ Kraków: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

 Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46154

 

Dyżurny CZK Miasta Krakowa

Łukasz Pęgiel

 


1. 26 listopada 2015 roku odbyła się tradycyjna impreza dla dzieci z Chatki Puchatka - Andrzejki. Po poczęstunku "chatkowicze" obejrzeli w sali gimnastycznej efektowny program gimnastyki artystycznej ,złożony z dwóch układów - ze skakanką i z maczugami, zaprezentowany przez uczennicę klasy 1B Gimnazjum Natalię Ruczaj. W auli szkolnej dzieci uczestniczyły w "andrzejkowych" wróżbach i bawiły się z wolontariuszami przy muzyce serwowanej przez Kamila Słotę z kl. 3a Liceum.
2. W dn. 4,5,6 grudnia 2015 roku przeprowadzona została świąteczna zbiórka darów organizowana przez Bank Żywności w Krakowie . Wolontariusze XIV LO i GIM nr 14 zbierali żywność w sklepie "Biedronka" przy ul. Powstańców 3. Zebrane produkty przeznaczone zostały na Święta - dla najuboższych rodzin.

Jerzy Chwojka

 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

To święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się
w działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka.

Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, lecz także wyjątkowy sposób na rozwijanie własnego potencjału, zdobywanie nowych i cennych doświadczeń oraz szansa na przeżycie fascynującej przygody.

Sposobów na pomaganie innym jest tak wiele, jak wielu jest ludzi
o dobrych sercach i wielkiej sile, chcących nieść pomoc.

To także najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa,
a jednocześnie najpiękniejszy wyraz szacunku dla drugiego, będącego
w potrzebie człowieka.

W naszej szkole takich osób jest wiele.

Wspierają potrzebujących współpracując z Bankiem Żywności w akcji Podziel się posiłkiem oraz świątecznych zbiórkach żywności .

Organizują imprezy okolicznościowe dla młodszych kolegów z Chatki Puchatka w ramach programu „Uśmiech Dziecka”.

Wspomagają zbiórki pieniędzy na rehabilitacje Krzysia zbierając plastikowe nakrętki.

Sponsorują hospicjum Św. Łazarza opiekujących się osobami nieuleczalnie chorych.

Wszystkim znanym i anonimowym darczyńcom zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękujemy.

O historii szkolnego wolontariatu dowiecie się więcej w dn. 16 grudnia.

 

Jerzy Chwojka

10 listopada 2015 r. świętowaliśmy w naszej szkole 97. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji nauczyciel historii, p. Marcin Szymoniak, przygotował konkurs historyczny NIEPODLEGŁOŚCIOWY  "Jeden z dziesięciu”, w którym wzięły udział 3-osobowe reprezentacje klas II i III gimnazjum oraz wszystkich klas liceum. Uczniowie odpowiadali na pytania nie tylko z historii walk Polaków o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918, ale również z dziejów odrodzonego państwa polskiego do zamachu majowego w 1926 roku. Miesiąc wcześniej otrzymali materiały, z których mieli przygotować się do konkursu.

W pierwszej rundzie gracze eliminowali swoich przeciwników, którzy kolejno tracili szanse. Ostatecznie do finałowej serii, podczas której za poprawną odpowiedź zespoły zdobywały już punkty, zakwalifikowali się reprezentanci klas 3A i 3C gimnazjum oraz 2a liceum. Łącznie, w obydwu rundach konkursu, ze 100 przygotowanych pytań uczestnikom konkursu udało się odpowiedzieć na 49.

Walka była zacięta! Pierwsze miejsce zdobyła klasa 3C. Drugie miejsce przypadło klasie 3A. Pomimo że poprawnie odpowiedzieli oni na mniejszą ilość pytań, zachowali więcej szans do końca konkursu, co dało im przewagę nad klasą 2a, która uplasowała się na trzecim miejscu. Pamiętajcie, że w grze „Jeden z dziesięciu” o wygranej decyduje ilość zachowanych szans, a nie liczba punktów! Finałowe drużyny otrzymały od Pani Dyrektor Marioli Reguły pamiątkowe dyplomy, a za zajęcie I miejsca wręczyliśmy z Panią Dyrektor nagrody książkowe. GRATULUJEMY!

 

Wyniki konkursu:

I miejsce –  3C gim. (Rafał Barwiński, Rafał Przybylski, Szymon Sałach)

II miejsce – 3A gim. (Karina Bońdos, Patryk Sirko, Mateusz Żyła)

III miejsce – 2a LO. (Filip Młyniec, Jakub Sarota, Filip Świerad)

 

IV miejsce – 3a LO.

V miejsce – 1a LO.

VI miejsce – 2C gim.

VII miejsce – 3B gim.

VIII miejsce –  2B gim.

IX miejsce –  2A gim.

 

Galeria zdjęć

(Strona Gimnazjum nr 14)

MaSz

 

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017