Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Jeżeli ta woj­na jest przeg­ra­na, to nie jest moim zmar­twieniem, że giną w niej ludzie. Nie uro­nię za nich jed­nej łzy, bo nie zasłużyli na nic lepszego.

Adolf Hitler

 

                             

HEKATOMBA

 

 

Straszny film XIV.

Piękny umysł XIV.

Szybcy i wściekli XIV.

Ojciec Chrzestny XIV.

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku


W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski [...] wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha

niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą,  za niewzruszoną deklarujemy…

24 kwietnia zakończyli szkolną edukację tegoroczni maturzyści. Było stosowne do okoliczności przemówienie Szefowej, były podziękowania, życzenia, nauczycielskie dedykacje (gł.prozą), nagrody, upominki, naręcza powalających zapachem kwiatów; były okraszone niekiedy łzami – mniej lub bardziej szczere – wzruszenia.

 I był medal SUMMA CUM LAUDE, przyznawany rokrocznie szczególnie wyróżniającym się absolwentom Szkoły przy Chełmońskiego. W tym roku otrzymała go Karolina Dobranowska z klasy 3a.

W drugiej części pożegnalnej uroczystości Scena przy Chełmońskiego w osobach uczniów klasy 2a (wspólnie ze SRU organizatorki całej imprezy)  zaprezentowała jednoaktówkę KILLER – dedykowaną nieocenionemu matematykowi i z-cy dyrektora Szkoły p.Tomaszowi Kielarowi. Zwieńczenie uroczystości stanowił wspominkowy dokument filmowy, przygotowany przez klasę 2a,  oraz wspólna pamiątkowa fotografia.

DO ZOBACZENIA  4  MAJA !

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017