Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

39 lat temu,13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły stan wojenny. Na ulicach polskich miast pojawiły się patrole wojska i milicji, wprowadzono szereg ograniczeń. Zaczęły się zatrzymania, internowano tysiące działaczy "Solidarności". W trakcie trwania stanu wojennego życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni "Wujek" podczas pacyfikacji strajku. 

Z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej zachęca do udziału w niedzielę w akcji "Zapal Światło Wolności". Chodzi o zapalenie wieczorem świec w oknach domów.

IPN przypomina, że jego inicjatywa nawiązuje do gestu solidarności, który wobec Polaków w wigilię 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Zrobili to m.in. wtedy m.in. papież Jan Paweł II i ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.

    W dniu 7 grudnia 2020 roku rozpoczyna się akcja charytatywna   "Gwiazdka dla Zwierzaka” organizowana przez naszą szkołę we współpracy z Krakowskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

    Zbierane będą : sucha karma , konserwy , posłania , koce , które pozwolą przetrwać zimę bezdomnym zwierzętom z krakowskiego schroniska.

    Darczyńcy , którym nie jest obojętny los porzuconych psów i kotów proszeni są o przynoszenie wyżej wymienionych rzeczy w reklamówkach z informacją zawierającą imię, nazwisko, klasę,  do siedziby XIV LO i pozostawianie ich w pudłach, które będą wystawione w korytarzu przed dyżurką.

    Zbiórka potrwa do 22 stycznia 2021 roku, i zgodnie ze zwyczajem po jej zakończeniu na stronie internetowej szkoły pojawi się lista darczyńców.

    Zachęcam całą społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego do udziału w akcji.

Pozdrawiam.

Opiekun szkolnego wolontariatu

Jerzy Chwojka.

W XIV Liceum Ogólnokształcącym od lat prężnie działa szkolny wolontariat.

Uczniowie rekrutowani do pracy w wolontariacie uczestniczą w realizacji programu „Uśmiech Dziecka”, polegającego na współpracy ze świetlicą środowiskową „Chatka Puchatka”.

Dla podopiecznych placówki organizowane są  liczne imprezy okolicznościowe,  zajęcia sportowe i akcje charytatywne.

Wolontariusze XIV LO we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie biorą aktywny udział  w Świątecznych zbiórkach darów,  przeznaczonych dla ubogich rodzin .

Nie jest nam obojętny los bezdomnych psów i kotów.

Corocznie w naszej szkole organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla krakowskiego Schroniska dla zwierząt.

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie wolontariusze XIV LO rozprowadzają wśród społeczności szkolnej  kartki świąteczne , a środki finansowe przeznaczane są Hospicjum św. Łazarza.

W związku z pandemią realizacja wszystkich zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 przedsięwzięć będzie ograniczona.

Więcej informacji dotyczących wolontariatu w XIV LO można znaleźć w zakładce Wolontariat.

                                                                                                                       Jerzy Chwojka

                                                           Koordynator programu „Uśmiech Dziecka”, opiekun szkolnego wolontariatu

 

 

Nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich…

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i otuchy

dla Pani Magdaleny Kołodziejczyk

z powodu śmierci MĘŻA

składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi.

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017