„Jest na świecie taki rodzaj smutku,
którego nie można wyrazić łzami.
Nie można go nikomu wytłumaczyć.
Nie mogąc przybrać żadnego kształtu,
osiada cicho na dnie serca
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.”
Haruki Murakami
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Absolwentki - Oliwii Jabłońskiej.
Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla całej społeczności szkolnej. Nie znajdujemy słów, by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po stracie.
Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i  szczere kondolencje.
Dyrektor, Wicedyrektor, Grono Pedagogiczne i cała Społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Informujemy, że  Msza Żałobna odbędzie się dnia 27 marca 2024 r. o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców w Krakowie.