mgr Marta Nowak

pedagog szkolny pedagog specjalny

mgr Mirosław Cupiał

pedagog szkolny

mgr Katarzyna Szczepanek 

psycholog

mgr Aleksandra Kopystyńska

pedagog specjalny

PONIEDZIAŁEK

8.30 – 14.45

11.00 – 16.00

-----

14.00 – 15.00

WTOREK

8.30 – 13.45

14.00 – 15.00

------

------

ŚRODA

8.30 – 14.45

-----

10.30 – 16.00

-----

CZWARTEK

8.30 – 11.30

11.00 – 16.00

------

------

PIĄTEK

8.15 – 14.30

------

8.30 – 13.30

13.00 – 18.00

 

 

Psycholog/pedagog jest specjalistą, który udziela pomocy/ wsparcia
w rozwiązywaniu problemów/trudności życiowych uczniów i ich rodzin.  

 

Psycholog/ pedagog w szkole – jakie są jego zadania? 

 

 • Pomoc psychologiczna – pedagogiczna: konsultacje, rozmowy, wspólne poszukiwanie rozwiązań, możliwość „wygadania się” w przyjaznej atmosferze
 • Działalność mediacyjna i interwencyjna w sytuacjach konfliktowych w szkole, klasie
 • Diagnoza psychologiczna- pedagogiczna – umożliwia poznanie mocnych i słabych stron ucznia, lepsze poznanie siebie za pomocą metod psychologicznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami  - wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów 

 

Jestem uczniem/uczennicą – kiedy psycholog/pedagog może mi pomóc?

 

 • Chcę porozmawiać o swoich trudnościach,
 • Czuję się niezrozumiany/niezrozumiana przez innych,
 • Czuję się samotny/samotna, mam trudności w kontaktach z innymi,
 • Nie potrafię dogadać się z kolegami, nauczycielami, rodzicami,
 • Mam  trudności z nauką,
 • Mam kłopoty rodzinne,
 • Doświadczam sytuacji kryzysowej (choroba, śmierć, rozwód w rodzinie),
 • Doświadczam agresji ze strony innych lub chcę nauczyć się radzić sobie z własną agresją,
 • Chcę lepiej zrozumieć siebie i innych,
 • Nie radzę sobie z trudnymi dla mnie emocjami, problemami,
 • Wiem o problemach innych, ale nie potrafię im pomóc,
 • Chcę podzielić się swoim sukcesem,
 • Zastanawiam się jak rozwijać swój potencjał.

 

WAŻNE  INFORMACJE  DLA  UCZNIÓW I  ICH RODZICÓW:

 

*Badania pod kątem dysleksji rozwojowej, trudności szkolnych można wykonać  
 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Krakowie,
ul. Siewna 23d

*Ponadto w sytuacji trudności emocjonalnych, edukacyjnych w PPP nr 2 można także skorzystać ze wsparcia psychologiczno - pedagogicznego  w formie konsultacji indywidualnych.

 (wizytę można umówić telefonicznie pod nr tel. 12  415 69  68)

 

Psycholog opiekujący się XIV LOpan mgr Jakub Zięba

Dyżury w PPP nr 2 w roku szkolnym  2022/2023:

 

poniedziałek – 8.00 – 12.00

wtorek – 16.00 – 19.00

środa – 13.00 – 19.00

czwartek – 8.00 – 11.00

piątek – 14.00 – 12.00

 


Instytucje pomocowe na terenie Krakowa (bezpłatne wsparcie specjalistyczne dla młodzieży):

Aktualne dane kontaktowe oraz godziny otwarcia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Siewna 23D
31-231 Kraków
Tel: 12 415 69 68

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci  z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,      
ul. Gertrudy 2,
tel. 12 422-43-83

Krakowski Ośrodek Terapii
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków
Tel. 012 422 18 58

Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Aleja Pokoju 7
31-548 Kraków
Telefon kontaktowy: 12 418 08 11 (w godz. 15:00 – 18:00)
Telefon komórkowy: 535 928 558

NZOZ Dobrej Nadziei
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
ul. Batorego 5 31-135 Kraków
tel.: 12 633 35 31

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Józefa Babińskiego 29 (budynek 5C)
30-393 Kraków

Unimed - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
Rejestracja tel. 12 415 81 12 
Adres ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Tel. 12-652-46-02
ul. Mehoffera 10

Centrum Medyczne „Maszachaba” (dla uczniów pełnoletnich)
Kraków, ul. Prądnicka 50A
tel.: 12 632 70 27

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medinorm”
Kraków, al. Słowackiego 44
tel.: 12 634 10 70
Kraków, al. Pokoju 4
tel.: 12 411 01 88

Centrum Psychoterapii,
ul. Batorego 2, tel. 12 633-76-08

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
ul. Kopernika 29, tel. 12 424-87-40 http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Radziwiłłowska 8b,
tel. 12 421-92-82

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (wymagane skierowanie od lek. rodzinnego),
ul. Krowoderskich Zuchów 7/105
tel. 12 633-13-80

Krakowski Instytut Psychoterapii
      ul. Podbrzezie 6, tel. 12 423-02-28
      ul. Ptaszyckiego 6, tel. +48 692 960 436
      os. Krakowiaków 2, tel. 12 644-12-66 w. 21

Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel.: 12 632 20 90

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Ergomed”
Kraków, ul. Bonarka 18
tel.: 12 266 84 82
Wieliczka, pl. Kościuszki 1
tel.: 12 288 30 21

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Józefa Babińskiego 29 – Budynek 5C (poziom -1 suteryna)
Rejestracja do Poradni (gabinet nr. 3) od poniedziałku do piątku pod nr tel : 668 862 678, 12 65 24 500,

Poradnie Zdrowia Psychicznego (Podgórze, Nowa Huta, Krowodrza)
http://babinski.pl/jednostki/poradnie

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego (UCZP)
Kraków, ul. Kopernika 21a
tel.: 12 424 87 57
(tylko dla mieszkańców: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony)

Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Scanmed Multimedis
Kraków, ul. Armii Krajowej 5
tel.: 12 629 88 80

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medinorm”
Kraków, pl. Serkowskiego 10, III p.
tel.: 12 656 30 81

NZOZ Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche”
Kraków, ul. Dunajewskiego 5
tel.: 12 633 51 70

Zakład Psychoterapii
Kraków, ul. Lenartowicza 14
tel.: 12 633 12 03

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
Kraków, ul. Wielicka 73
tel.: 12 425 57 47

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
(dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi)
ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków
12 430 03 18

MOPS filia nr 2,
ul. Radzikowskiego 27,
tel. 12 638 67 17

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
ul. Lubicz 27

III Komisariat Policji Zespół ds. Nieletnich,
ul. Strzelców,
tel. 12 615 72 45, 12 615 71 26

 

 


 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA – CO TO TAKIEGO?


Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym, przejawiające się niemożnością opanowania umiejętności czytania i pisania mimo dobrej inteligencji i dobrych warunków środowiskowych.

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:


•    Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami
     tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści.
•    Dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
     (w tym błędy ortograficzne);
•    Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma.
•    Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

 

SYMPTOMY DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ U MŁODZIEŻY :

Uczeń pracuje niewspółmiernie do osiąganych wyników szkolnych; często uzyskuje wyniki znacznie poniżej swoich możliwości .

Trudności w nauce można zaobserwować na różnych przedmiotach szkolnych.

 

Poniżej przedstawiamy szeroki zakres symptomów trudności w uczeniu się, jednak nie wszystkie one występują jednocześnie.

Zakres

Symptomy

Język polski

Czytanie:

wolne tempo czytania (czasem jedyne objawy trudności w czytaniu);

trudności ze zrozumieniem i zapamiętywaniem czytanego tekstu;

niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek .

Pisanie:

nieprawidłowa pisownia – dominują błędy ortograficzne lub tylko błędy ortograficzne pomimo znajomości i zasad pisowni

trudności z organizacją tekstu (pisanie wypracowań ); robienie błędów gramatycznych;

trudne do odczytania odręczne  pismo.

Języki obce

trudności i z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych;

trudności z budowaniem wypowiedzi słownych;

trudności z zapamiętywaniem słówek;

trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów;

nieprawidłowa wymowa;

trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na płytę;

kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

Matematyka

Arytmetyka:

błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami lub miejscami po przecinku);

przestawianie cyfr (np. 56 – 65);

trudności z dodawaniem pamięci , bez pomocy kartki papieru;

nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów;

zapisywanie znaków nierówności odwrotnie;

nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych;

nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji.

Geometria:

trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną;

niski poziom graficzny wykresów i rysunków.

Biologia

trudności z opanowaniem terminologii;

problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków;

trudności z zapisem i zapamiętywaniem łańcuchów reakcji biochemicznych;

trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji).

Chemia

nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych;

problemy z opanowaniem terminologii (nazwy i symbole pierwiastków i związków chemicznych);

trudności z zapamiętywaniem danych zorganizowanych przestrzennie (tablica Mendelejewa).

Geografia

trudności z czytaniem i rysowaniem map;

trudności z orientacją w czasie i przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni;

obliczanie stref czasowych, położenia  geograficznego, kąta padania słońca;

trudności z zapamiętywaniem  nazw geograficznych.

Historia, WOS

trudności z zapamiętywaniem  nazw i nazwisk;

zła orientacja w czasie (chronologia, daty);

trudności z orientacją na mapach historycznych.

Wychowanie fizyczne

trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe);

trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych;

trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki: tenis ziemny i stołowy, siatkówka, koszykówka;

niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, windsurfing, snowboard).

 Źródło: www.ortograffiti.pl