Klasy 1c i 2 a pod opieką p. Grażyny Zawadzkiej, p. Joanny Ulińskiej i p. Dariusza Godynia uczestniczyły w wycieczce na Górny Śląsk, w trakcie której zobaczyły górnicze osiedle Nikiszowiec w Katowicach, także zeszły pod ziemię w Tarnowskich Górach, przepłynęły zalanym chodnikiem i poznały pracę górników i gwarków.