Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Szanowni Rodzice zapraszamy na zebranie w najbliższy wtorek

tj. 12 kwietnia 2022 na godzinę 17:30. O godzinie 16:30 na spotkanie zapraszamy Radę Rodziców. 

W dniach 1 - 2 kwietnia 2022 roku uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego brali udział w tradycyjnej akcji  charytatywnej organizowanej w okresie przed świątecznym przez Bank Żywności w Krakowie.

Wielkanocna Zbiórka Żywności prowadzona była w 35 krakowskich placówkach handlowych.

Wolontariusze naszej szkoły zbierali produkty spożywcze w sklepie Biedronka przy ulicy Powstańców .

Podczas akcji zebrano 30 ton żywności , którą przekazano osobom najbardziej potrzebującym.

W Wielkanocnej Zbiórce Żywności uczestniczyło 16 wolontariuszy XIV LO .

                                                                                                                                              Jerzy Chwojka.

Dzisiaj do naszej Czternastki przybył wszechstronny człowiek - Pan Krzysztof Stanio - aktor, reżyser i twórca teatralny, autor książki "Aktor też człowiek". Spotkanie było niezwykle wartościowe, młodzież poznała blaski i cienie zawodu aktora, a po spotkaniu jeszcze przez długi czas nie odstępowała pana Krzysztofa, prosząc o autografy, selfie, a także o porady i wskazówki życiowe . Dziękujemy Panu Krzysztofowi Stanio za wspaniałe spotkanie i zapraszamy ponownie
Ps. Już 27 kwietnia Pan Krzysztof poprowadzi warsztaty aktorskie w XIV LO.

 

Wielce Szanowni Rodzice Krakowskich Uczniów,

 

wojna w Ukrainie trwa od niemal miesiąca. 24 lutego 2022 roku to

dzień, w którym życie nas wszystkich zmieniło się nieodwracalnie.

Największe skutki rozgrywającego się dramatu odczuwają jednak

dzieci, które były zmuszone uciekać z Ukrainy i z dnia na dzień

odnaleźć się w zupełnie nowym, często niezrozumiałym dla nich

środowisku. Sytuacji nie ułatwia też fakt przeżywania

rzeczywistości wojennej, która nadal jest udziałem każdego z nich.

Przecież wciąż w ich ojczystym kraju pozostają bliskie im osoby:

walczący na froncie ojcowie i starsi bracia, ukochani dziadkowie i

kuzyni, ulubieni nauczyciele, a także koleżanki i koledzy, z którymi

do tej pory dzieliły szkolną ławę.

 

Pierwszy dzień wojny mającej miejsce tuż za naszą wschodnią

granicą to również moment, od kiedy wszyscy pracownicy krakowskiej

oświaty maksymalnie zaangażowali się w pomoc dzieciom uciekającym z

Ukrainy oraz stworzenie im jak najlepszych warunków nauki w krakowskich

szkołach. Niezależnie od ogromnego zaangażowania dyrektorów,

nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi,

niezwykle budujące jest dla mnie także wsparcie okazywane przez

Państwa Rodziców. Świadczy ono o ogromnej empatii i chęci dzielenia

się dobrem z osobami, które potrzebują tego bardziej, niż

kiedykolwiek do tej pory.

 

W ostatnich tygodniach każdego dnia otrzymuję wiele sygnałów

świadczących o Państwa nieustającym zaangażowaniu w pomoc.

Przejawia się ono na wiele sposobów. Fundują Państwo obiady dla

dzieci z Ukrainy, które potrzebują nie tylko ciepłego posiłku, ale

dzięki czasowi spędzonemu przy w szkolnej stołówce z polskimi

rówieśnikami, mogą poczuć się jak w swojej ukochanej, ukraińskiej

szkole, za którą tak bardzo tęsknią. Poświęcają Państwo czas

wolny, kupując przybory szkolne, tornistry i podręczniki dla nowych

uczniów, nie zważając także na wysokość wydatków z tym

związanych. Zwracają Państwo uwagę swoich pociech na to, aby

objęły szczególną troską nowe koleżanki i kolegów, którzy

każdego dnia rozpoczynają naukę w krakowskich szkołach. To właśnie

Państwa dzieci witają je z ogromną radością, pokazując szkołę i

tłumacząc (niezwykle skutecznie, choć przeważnie nie porozumiewają

się w tym samym języku!) jak wygląda szkolne życie w Polsce. Dzięki

tym wszystkim działaniom uczniowie z Ukrainy czują się objęci

szczególną opieką i choć przez chwilę mogą zapomnieć o trwającym

koszmarze wojny.

 

Szanowni Państwo,

 

wszyscy mamy nadzieję, że wojna w Ukrainie skończy się jak

najszybciej. Należy jednak pamiętać, że powrót uczniów do ławek w

ich rodzinnych miejscowościach nie będzie możliwy z dnia na dzień.

Tylko do tej pory w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych 500

szkół w Ukrainie. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, za sprawą

których nauka polskich i ukraińskich dzieci będzie dla nich jeszcze

bardziej komfortowa. Tworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów z

Ukrainy, zatrudniamy asystentów wielokulturowych, a w szkołach, w

których brakuje miejsca, podejmujemy działania mające zapewnić

dodatkową przestrzeń do nauki. Zapewniamy również pomoc

psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy tego potrzebują. Zarówno

do dyspozycji dzieci i młodzieży, jak również Państwa Rodziców,

pozostają szkolni pedagodzy i psycholodzy oraz eksperci zatrudnieniu w

ośmiu samorządowych poradniach.

 

Raz jeszcze dziękując za dotychczasowe zaangażowanie bardzo proszę o

nieustawanie w ludzkiej empatii i wyrozumiałości. Państwa czynne

działanie jest budującym przykładem dla najmłodszych krakowian,

którzy z każdym dniem stają się osobami jeszcze bardziej wrażliwymi

na potrzeby innych. I co równie ważne: dzięki wyciągnięciu przez

Państwa pomocnej dłoni, dzieci z Ukrainy będą do końca swojego

życia dobrze wspominać czas spędzony w Polsce, pomimo niezwykle

trudnych okoliczności związanych z trwającą wojną.

 

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Anna Korfel-Jasińska

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

 

Copyright © 2022 XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017